PENDAFTARAN KURSUS

PENDAFTARAN BARU

Untuk mengisi Penyertaan Baru bagi kursus/ seminar/ bengkel anjuran Institut Kemajuan Desa. Sila klik butang Daftar.


DAFTAR
KEMASKINI MAKLUMAT

Pengemaskinian Maklumat : Sila masukkan No.KP dan tekan butang Kemaskini.

Sistem eKURSUS ini berperanan untuk memudahkan warga Institut Kemajuan Desa (INFRA) untuk membuat pendaftaran secara dalam talian bagi Majlis / Seminar / Kursus / Bengkel [Online@Offline] yang dianjurkan oleh INFRA.

INFO KURSUS

KURSUS AKAN DATANG !
1

Lihat Detail.

KURSUS SEDANG BERLANGSUNG
0

Lihat Detail.

KURSUS TELAH SELESAI
7

Lihat Detail.