Log Masuk

Sila masukkan ID Pengguna dan Kata Laluan.
ID Pengguna
Kata Laluan

Single Sign On

  • Emel (mail.infra.gov.my)
  • Sistem Pengurusan Kursus Bersepadu (ICMS)
  • Sistem Pengurusan Kontraktor
  • Sistem Pengurusan Direktori
  • i-Desa

Info Pelawat

Anda adalah pelawat ke:
Bermula 01 Januari 2011
Sistem Pengurusan INFRA (IMS) Versi 2.1
Hakcipta Terpelihara 2011 © Unit Aplikasi, Cawangan Pengurusan Maklumat, Bahagian Khidmat Pengurusan, Institut Kemajuan Desa