Menetap Semula Kata Laluan

Sila masukkan maklumat berikut.
ID Pengguna
Taip semula kod keselamatan di bawah: [?]

Langkah-Langkah

01Masukan Alamat Emel dan klik butang HANTAR

02Buka emel anda dan klik pautan MENETAP SEMULA KATALALUAN

03Masukan katalaluan baharu dan klik butang SIMPAN

04Penetapan semula Katalaluan selesai

Sistem Pengurusan INFRA (IMS) Versi 2.1
Hakcipta Terpelihara 2011 © Unit Aplikasi, Cawangan Pengurusan Maklumat, Bahagian Khidmat Pengurusan, Institut Kemajuan Desa